Muallaf Esan Club

อัสลามมุอะลัยกุม พี่น้องร่วมศรัทธาทุกท่าน ก่อนอื่นขอซูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ที่ยังคงมอบหมายให้ผู้เขียนได้กลับมานำเรื่องราวดีๆ ของพี่น้องมุสลิมอีกครั้ง

ครั้งนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำชมรมมุอัลลัฟอีสาน จริงๆต้องบอกว่าเป็นชมรมมุอัลลัฟ ภาคอีสาน เพราะด้วยชมรมนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้เขียนได้รับมาจากการสนทนากับคุณอามีนะฮ์ สะมาเด๊ะ หรือที่ถูกเรียกว่า มะฮ์ซี โดยคุณอามีนะฮ์ ได้เสียสละเวลาและชีวิตเพื่อประกอบการงานในหนทางอีนเที่ยงตรง แรกเริ่มก่อนจะรวมตัวเป็นชมรมมุอัลลัฟอีสาน ย้อนไปเมื่อกว่า 20 ปี ที่คุณอามีนะฮ์ได้มีบทบาทในการทำงานศาสนาหลายสิ่ง การเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้ามารับอิสลามของคุณอามีนะฮ์นี้เองที่ทำให้เข้าใจบรรดา พี่น้องมุสลิมท่านอื่นๆที่เข้ารับหรือเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดี ด้วยความเป็นคนที่ทุ่มเทกับการงานตรงนี้ และความเข้าใจในพื้นฐานของพี่น้องชาวอีสาน เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของชาวอีสานเป็นอย่างดี จึงทำให้การทำงานของคุณอามีนะฮ์ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมศรัทธาที่มาจากพื้นฐานเดียวกันคือ การเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลาม จึงทำให้สามารถเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี จากกิจการงานด้านศาสนาหลายอย่าง และอุปสรรคบางประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพที่เธอผ่าตัดหัวใจและการเป็นผู้นำครอบครัว เนื่องด้วยสามีได้เสียชีวิตลง แต่การทำงานที่มุ่งมั่นก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีคณะทำงาน ที่มารวมตัวกันเป็นประจำ จนทำให้เกิดการปรึกษาหารือที่จะตั้งกลุ่มให้เป็นชมรมขึ้น ในนาม ชมรมมุอัลลัฟภาคอีสาน เพื่อต้องการสื่อให้สังคมรับทราบและเข้าใจหลักในการทำงานของชมรมว่า ทีมงานคณะทำงานที่มารวมตัวกันนั้น ล้วนมาจากการเปลี่ยนเข้ารับศาสนาอิสลาม หรือพื้นฐานเดิมมาจากศาสนาอื่นนั้นเอง จึงทำให้ง่ายต่อการเข้าใจของกลุ่มคนที่ต้องการพบปะ ต้องการความช่วยเหลือจากคณะทำงานของชมรมมุอัลลัฟอีสาน ได้กล้าที่จะเดินเข้ามาเพื่อรับความช่วยเหลือ เพราะด้วยปัญหานานาประการของพี่น้องที่เข้ารับศาสนาอิสลามใหม่ และที่รับจากการนิกะห์ หรือ จากการศึกษาด้วยตนเอง ยังไม่มีแหล่งที่เป็นศูนย์รวมหรือศูนย์กลางในการจะได้ทำความรู้จัก พี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกัน ได้มีชมรมมุอัลลัฟอีสานนี้เองเป็นที่รวมใจของพี่น้องมุอัลลัฟอีสาน รวมถึงผู้เขียนเองที่มีความต้องการจะเจอผู้ที่เสียสละที่ทำงานเพื่อส่วนรวมแบบ 24 ชั่วโมง เรียกภาษาการตลาดคงขอใช้คำว่า การให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ด้วยจุดประสงค์ที่ทางชมรมต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้ยังคงอยู่ในหนทางอัลอิสลามอย่างมั่นคง และดำเนินชีวิตอย่างไม่โดดเดียว ต่างจากที่ผู้เขียนได้พบเจอมาเจอการปล่อยทิ้งพี่น้องมุสลิมให้โดเดียว หลังจากการได้เชิญชวนให้เข้ารับ หรือปล่อยให้ทางเลือกในการดำเนินชีวิตแบบตามใจหรือแล้วแต่จะเดินเข้ามาเอง ในขณะที่คณะทำงานและจุดยืนของชมรมนี้คือ การเดินเข้าหากันและกัน และรักษาสัมพันธภาพด้วยนิยามของคำว่า มุสลิมคือพี่น้องกัน

 

ดังคำกล่าวหนึ่งที่คุณอามีนะฮ์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ” จงอย่าจากกันด้วยรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะ แต่จงจากกันด้วยการร้องไห้ให้กันและกัน” เพราะนั้นหมายถึงการร่วมทุกข์และสุขด้วยกัน การฝากประทับความทรงจำที่ซาบซึ้งใจในปัญหาของกันและกัน จะทำให้เราจดจำกันไม่รู้ลืม

นี้คงไม่ก้าวแรกแห่งการเริ่มต้นแต่เป็นที่ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ของคณะทำงานทุกท่านก่อนจะมาเป็นคณะทำงานในนาม ชมรมมุอัลลัฟ ภาคอีสาน   เชิญชมวีดีโอ การทำงานส่วนหนึ่งของชมรมที่ได้นำมาให้ชมกัน

 

 

Advertisements